Ved montering i fjell bores 6 hull etter bruksanvisning. Ved montering på løse masser (strand - grus)
må det støpes et frittstående betong fundament i form av en kasse med utvendige mål 1,6 x 2,0 m.

 

 

 

 

Montering kan utføres for  kr.  550,- + mva. pr. time.

Montering tar normalt 4 timer , avhengig av fremkommelighet.

Transport kommer i tillegg.

 

 
Tenvik Takst - Byggservice as