Ved montering i fjell bores 6 hull etter bruksanvisning. Ved montering på løse masser (strand - grus)
må det støpes et frittstående betong fundament i form av en kasse med utvendige mål 1,6 x 2,0 m.

 

 

 

 
 
Tenvik Takst - Byggservice as