Tønsbergbrygga
er laget for å
hindre de skader
som vinterstormer og is
kan påføre
brygger!

 

Den kan monteres de fleste steder
- på fjell eller strand.


 Montering kan utføres av Tønsbergbrygga AS  

  

     Bryggen produseres av galvanisert stål
     med lemmer av trykkimp Furu
     og galvaniserte kjettinger.

     Tønsbergbrygga har flyttbar badetrapp.

     Bryggen trenger lite vedlikehold
     og er solid og bestandig for vær og vind!
 

 

 

Tenvik Takst - Byggservice as